De Talas 

algemeen 

Dit is een lijst van de meest gangbare talas (ritmische cyclussen) en hun thekas (klankzinnen die de cyclus vertellen) van heden. Met algemene informatie over de praktische toepassingen qua genre, tempo enz. Deze lijst is in de volgorde van het aantal tellen per cyclus. Sommige talas hebben meerdere namen en/of meerdere thekas [17+18] . Praktisch gezien kan het tempo wel sneller of langzamer gespeeld worden dan wat er hier aangegeven is, afhankelijk van het gevoel van de solist. Wat er hier staat zijn algemene toepassingen, uitzonderingen komen wel eens voor.

Er blijken vaak behoorlijk veel verschillende meningen te zijn over wat nou precies de correcte theka is, zie b.v. bij "sultal" 10 tellen; waarvan er veel variaties zijn. Maar als het dan live uitgevoerd wordt, kan er weer een totaal andere theka van toepassing zijn.  Zijn het niet zozeer de bols maar de talis (klappen) en de verdeling daarvan, die een tala maken ? Misschien, alleen, hoe verklaren we de verschillende verdelingen in "dhamar"/14 tellen, is het  5, 2, 3, 4 of 3, 4, 3, 4 of 5, 5, 4…..?

Indiase klassieke muziek is een groeiend en levend iets; ideeën komen en gaan; het is constant in beweging. Stijlen zoals tappa, en instrumenten zoals de bin en de sarangi sterven uit, terwijl het harmonium en de viool in deze eeuw opgenomen zijn. Met zo'n constante verandering, is het vanzelfsprekend dat er veel verschillen ontstaan en dat deze vaak erg vaag blijven.

Wat betekent dit allemaal in de praktijk van een raga, en welke theka kiezen we om te spelen? Helaas is de theka, uiteindelijk, niet altijd de keus van de begeleider. Het gaat om de raga, en de tala heeft een ondersteunende rol . De solist heeft soms andere interpretaties van een bepaalde theka en dat kan voor de tablaspeler verwarrend zijn.  Verder is de "feeling" van de tala belangrijk, dus niet te snel of langzaam spelen anders verliest de tal misschien zijn karakter. De conclusie hier is dat als goede begeleider, je altijd open moet blijven voor nieuwe of andere ideeën, maar het meest belangrijk is: je moet iets spelen dat de solist kan inspireren en niet storen. De begeleider komt op de tweede plaats, allen als de tablaspeler solist wordt dan is het verhaal omgedraaid, zoals bij tablasolo.

Dadra,Rupak,Tivra,Keharva

Matta, Jhaptal, Sultal

Asul Fakhta, Ektal, Chautal, Deepchandi, Jhoomra

Ada Chautal, Dhammar, Tilvada, Jat

Tintal, Punjabi Tintal, Sitarkhani

ENGLISH: see this link for more talas from Digitabla https://digitabla.com/referenc...