Tablasolo 

inleiding

Deze pagina is bedoeld om je een algemeen idee te geven van structuur en behandeling van het ritmisch materiaal, om uiteindelijk een tablasolo beter te kunnen volgen. De echte kunst van de tabla is te zien in de tablasolo. Een belevenis op zich, die je achter laat met een gevoel van bewondering en verwondering. De pure tablasolo is in deze eeuw wat minder te horen. Dit vanwege het feit dat tegenwoordig de tablaspeler als begeleider tijdens de instrumentale khayal veel meer ruimte krijgt om zijn virtuositeit als solist te laten zien, tijdens zijn improvisaties. Dit was 80 jaar geleden zeker niet het geval. De tablasolo is een indrukwekkend stuk muziek, en ook al is het niet vaak te zien; het blijft wel het hoogtepunt van de tablawereld.  In een stuk westerse klassieke muziek vinden wij verschillende delen zoals allegro, adante enz. Een tablasolo bestaat ook uit verschillende delen, elke met zijn eigen karakter en vorm. Tablasolo kan in elke tala gespeeld worden.

Stijlen van tablasolo:  

Omdat er zes grote stijlen (gharanas) zijn, bestaan er ook veel verschillende meningen over de structuur van de tablasolo [24].Voor de gevorderde student is dit wel interessant. Sommige scholen hebben van een bepaald deel van de solo hun specialiteit gemaakt, in de vorm van klankrijkdom, repertoire en ritme  [25]:

  • Delhi 's specialiteit ligt niet alleen in de heldere klanktechniek maar ook in de bijdrage op het gebied van kaida en peshkar. 
  • Ajrada kaida en rela hebben duidelijk verschillen in hun ritmische structuur.
  • De bant en laggi van de Benares school is afkomstig van de lichtere talas, en terwijl peshkar bekend is in alle andere stijlen, kent Benares het niet.
  • De Farukkabad gat is bekend door zijn verschillende niveaus van laya.  
  • De Punjabi stijl heeft veel van de pakhawaj overgenomen, en gebruikt vaak moeilijke layas zoals 5, 7 en 9 in zijn repertoire.
  • Dans heeft een grote rol gespeeld in de  Lucknow stijl, en speciaal hiervoor is de rela rang, gat en open sur [26].

Tablaspelers nemen tegenwoordig  aspecten van de verschillende gharanas op in hun repertoire en het is ook logisch dat de invloeden van de gharanas op elkaar duidelijk aanwezig zijn.

Lehra, Peshkar

Peskhar 2, Kaida

Kaida 2, Dohra

Kaida pultas

Rela

Rela 2

Tukra

Tukra 2

Gat