Praktische inleiding

Tali

Om snel een begrip te krijgen van het tala systeem kunnen we de volgende zich opbouwende oefening uitproberen.  Jhaptal is de naam van de ritmische cyclus van 10 tellen (matras). Deze tala is verdeeld in vier vibhags ( maatdelen ) van 2, 3, 2, 3 tellen, dus:

1 2, 1 2 3, 1 2, 1 2 3....of ....1 2, 3 4 5, 6 7, 8 9 10, Tali: Bij de eerste tel van elke vibhag geven we een klap [symbool: +] , de tali. Dit geeft de "groove" aan

Tali

Khali

Je kunt nu zien hoe het ritme voelt, eigenlijk heel eenvoudig tot nu toe.  Nu komt het concept khali aan de buurt. Khali betekent leeg. In de Indiase ritmes er is vaak een soort opgaande lijn en een neergaande lijn te horen. Wat in de praktijk eigenlijk gebeurt is dat de tablaspeler op een gegeven moment de basklanken van de bayan voor een aantal tellen niet speelt. Dit geeft een soort gaand en weer komend gevoel in de cyclus. Het lege gedeelte van een cyclus, dus zonder de basklanken heet de band vibhag , en het zogenaamde volle gedeelte van een cyclus met de basklanken erbij heet khula. Vaak is de khali het begin van het band-gedeelte van de cyclus maar helaas, dit is niet altijd zo. Omdat khali leeg is geef je daar geen klap maar een kleine zwaai van de hand met de palm omhoog. Het teken van khali is [o]. De cyclus ziet er nu zo uit:  

Khali

Sam

Als je Khali goed telt en hoort voel je sam naderbijkomen. Sam: Het volgende concept van tala is van groot belang, namelijk de sam [symbool: x]. Sam betekent in het Sanskrit "samenkomend". "In musical terms the sam is the most important beat of the time-cycle because it denotes the coming together of the various parts of the performance, namely the improvised part with the principle stress of the tal.' [12] Sam is de eerste tel van de cyclus en het punt waar vele composities en improviaties beginnen en eindigen. Daarom is het de meest belangrijke tel.  " The musician is required to return to the sam with split second accuracy. The ability to do so, and in a beautiful designed way, is in fact an important criterion by which we judge the quality of the music going on." [13] De sam wordt benadrukt met een accent, binnen het klappen van de tala. Hij klinkt zoals de tali maar harder aangezet. Onze cyclus ziet er nu zo uit:

Sam

 de verdeling

Er komt nu nog een kleine toevoeging bij, namelijk de talis worden officieel aangegeven met een nummer dat aangeeft de hoeveelse klap in de cyclus dit is.

Jhaptal, verdeeld 2,3,2,3, wordt dan:

cijfers

Sam is de eerste klap, dan tali de tweede klap, khali geen klap, weer tali derde klap etc.

Door geheel India in Hindustaanse (noord-Indiase) en Karnatische (zuid-Indiase) stijlen van klassieke muziek, ziet men vaak het muzikaal geïnteresseerde publiek de tala klappen met hun handen of in hun gedachten. Op deze manier kan men de muziek beter volgen.

< vorige bladzij